Welkom op de website van Duurzame Energie Concepten BV

Het reduceren van de uitstoot van CO2, eensgezindheid bij klimaatconferenties lijken zo ver weg, maar de in het Kyotoverdrag gemaakte afspraken vinden hun weerslag in de landelijke regelgeving. Het gevolg is de aanscherping van de EPC-eisen, ontwikkeling van nieuwe technieken en 'slimme' bouwmaterialen.

Het samengaan van bouwkundige, bouwfysische- en technische vraagstukken in integrale oplossingen en duurzame concepten is nu meer dan ooit vereist. Met deze kennis, visie en ervaring brengen wij, in een samenwerkingsverband met andere gerenommeerde bedrijven, duurzame technieken zoals warmtekrachtkoppeling, warmtepompsystemen, PV-panelen, innovatieve ventilatietechnieken (hoogrendement warmteterugwinning, hybride ventilatie), geothermische energie, thermische zonne-energie en Phase Change Materials (PCM), binnen uw bereik.

Duurzame Energie Ring (DER)
Du-E-Co put kracht uit integrale aanpak met accent op:

  • bouwkundige detaillering
  • bouwfysische randvoorwaarden
  • duurzame installaties concepten